RX 40/80 „Dosia” – pasmowe filtry wejściowe [AVT-3190]

Przełączane elektrycznie pasmowe filtry wejściowe w.cz. zapewniają ograniczanie przenikania zakłóceń radiowych spoza obsługiwanych pasm: 80m (od 3,5 do 3,8 MHz) oraz 40m (od 7,0 do 7,2 MHz) odbiornika „Dosia”. Na poniższych grafikach pokazano kolejno: schemat elektryczny bloku filtrów, widok dwustronnej płytki drukowanej oraz przybliżono szczegóły jego montażu. Płytki drukowane (PCB) oraz więcej materiałów na przedstawiony temat można znaleźć/nabyć pod linkiem TUTAJ [kliknij].

 

Odbiornik „Dosia”, z uwagi na swą znaczną odporność na przesterowania i intermodulacje, jest w stanie pracować bez tego bloku, jednak w niekorzystnych warunkach zakłóceniowych jego brak może znacząco utrudniać poprawny, czysty odbiór. Blok filtrów jest zasilany podwójnym napięciem stabilizowanym +9V oraz +5V. Sygnał wejściowy w.cz. wędruje na równoległy ogranicznik amplitudy (diody D1 i D2). Potencjometr PR1 („RF GAIN”) pozwala stłumić sygnał odbierany do właściwego poziomu. Stopień wzmacniający z tranzystorem Q1 w konfiguracji wspólnego emitera (z ujemnymi sprzężeniami zwrotnymi w obwodach: emitera, kolektora i polaryzacji bazy) zapewnia dopasowanie impedancyjne na wejściach filtrów w.cz. do anten odbiorczych o bardzo szerokim zakresie impedancji (niedopasowanie powoduje psucie poprawnie ustalonych charakterystyk przenoszenia filtrów). Sygnał w.cz. ze wzmacniacza trafia na klucze półprzewodnikowe (U1D i U1A), które przełączają go między wejściami filtrów pasmowych. Druga para kluczy samego układu (U1C i U1B) odbiera sygnał z wybranego filtru i podaje go na wyjście modułu. Klucze załączane są parami per pasmo, a ich polaryzacja BIAS jest załączona na stałe przez rezystory R9 i R10. Sygnał logiczny wyboru filtru pasmowego podawany jest na port P4. Właściwe filtry zostały zrealizowane w dwubiegunowej topologii: z dwoma równoległymi obwodami rezonansowymi LC i sprzężeniem pojemnościowym z dzieloną pojemnością. Strojenie filtrów odbywa się za pomocą par trymerów: C9/C14 oraz C16/C21.

Na dalszych wykresach pokazano rezultaty strojenia filtrów za pomocą sondy logarytmicznej [AVT-1962] oraz generatora-wobulatora [AVT-5580]:

Dalsze szczegóły projektu tego modułu zostały przedstawione w miesięczniku „Elektronika Praktyczna” nr 10/2017.

Pozdrawiam / Vy 73s,

Adam Sobczyk SQ5RWQ

sq5rwq@gmail.com

 

 

 

3 thoughts on “RX 40/80 „Dosia” – pasmowe filtry wejściowe [AVT-3190]

  1. Pingback: SQ5RWQ.PL | Pomiarowe sondy logarytmiczne

  2. Pingback: SQ5RWQ.PL | Multi-generator DDS z AD9850 z wobulatorem

  3. Pingback: SQ5RWQ.PL | Odbiornik na pasma 40m i 80m

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *